robert steven connett

The art of R.S. Connett

(via Posthuman Blues!)